Boemerang- Overpelt vzw

Vrienden van MS

vzw Boemerang
Boemerangstraat 2
3900 Pelt
0475 51.63.67

 

RPR 0435.282.649

Ondernemingsrechtbank Antwerpen – Afd Hasselt

 
Activiteiten 2020

msligalimburgklein

warmsteweek

seresia

Onder impuls van Gilbert ridder SERESIA, ere notaris, werd in 1988 de aanzet gegeven tot het oprichten van de vzw "Vrienden van het MS-centrum Overpelt".

In 2007 werd de vzw herdoopt naar "vzw Boemerang".

 

 msluchtfoto

 artikel kerkenleven