Boemerang- Overpelt vzw

Vrienden van MS

Adres:
boemerangstraat 2
Overpelt
3900
Mobiel:
0476 22 43 68
ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaarlijks terugkerende investeringen 

MS-Netwerk is een samenwerking tussen Biomed, Reval, Revalidatie & MS-centrum Overpelt. (de partners). De samenwerking is vooral gericht op onderzoek naar MS. Het is vooral de uitwisseling van ideeën, het luisterend oor naar patiënten, familie en verpleging, dokters tijdens de dag “MS rond de trafel” die onze vzw aanspreekt. Wij zijn dan ook blij dat we onze financiële steun kunnen aanbieden.

€ 15.000

Vrijetijd en ontspanning moet in goede banen worden geleid. Hiervoor is voorbereiding en coördinatie nodig. Een deeltijdse job moet dit mogelijk maken.

Het is een initiatief van alle vzw’s op de Campus.

VZW Boemerang engageert zich, tot nader order, hiervoor een jaarlijkse som vrij te maken.

€ 25.000

 

Eenmalige investeringen 

2015-2016

Teledistributie informatief

Digitale signalisatie beidt de mogelijkheid om een combinatie van video, tekst, afbeeldingen en life-tv beelden weer te geven op beeldschermen of TV toestellen. Zo kan belangrijke informatie voor de patiënt op een interessante manier worden aangeboden in de ruimten waar het extra nodig is om op een ontspannen manier de wachttijden te overbruggen. Daarom willen wij in de wachtruimten flatscreens voorzien die verbonden zijn met het LAN. Zo kan de wachtende patiënt filmpjes, power-points of andere types van documenten bekijken over de werking van het ziekenhuis, de inrichting er van, de activiteiten die er doorgaan, de artsen die er werkzaam zijn en noem maar op.

Investering: € 11.200

Maaltijdzorg in het revalidatieproces
In het kader van de verdere uitbouw van het revalidatieconcept, startte op 2 maart 2015 het project: “maaltijdzorg in het revalidatieproces”.
Het doel van dit project is het maaltijdgebeuren te integreren in het revalidatieproces. Dit door eetmomenten te koppelen aan het gehele therapiegebeuren.

Het stimileert tevens de patient om zich te verplaatsen.
Bedoeling is om een beperkt aantal patiënten van verpleegdienst-2 en later verpleegdienst-1 gezamenlijk te laten ontbijten met ondersteuning van een ziekenhuismedewerker. Dit gezamenlijk ontbijt wordt elke weekdag tussen 07.45u en 09.15u aangeboden in de ontmoetingsruimte (gelijkvloers). Voor de gelegenheid wordt de ruimte op gepaste wijze aangekleed.
Een therapeut begeleidt de patiënt bij de maaltijden in een aangename omgeving.
De eerste reacties waren alvast positief en zeer aangenaam voor de patiënt.
Op middellange termijn is het de bedoeling het ontbijt anders te gaan organiseren. Om het ontbijt aantrekkelijker te serveren willen we overgaan tot een buffet. Het buffet moet aan de HACCP normen voldoen en daarvoor is een buffetwagen (met koeling) onontbeerlijk.

Investering: € 14.500

buffetwagen

Aangepaste douchekuip en hoog-laagbad

parkerbadSpeciale hoog-laag douchekuip waarbij de verzorgende/verpleegkundige zelf
droog blijft en ter preventie van rugklachten verpleegdienst 1 (VD1).

  • Elektrisch kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Automatische badvulling
  • Geïntegreerde desinfectie
  • Beensteun en kussens

Gezien de fysieke belasting van het personeel bij het
toedienen van de wekelijkse baden aan chronische MS- en comapatiënten is het wenselijk
om een hoog-laag bad en een mobiele badlift te voorzien. Deze zouden de therapeuten
ook kunnen gebruiken voor snoezeltherapie en /of relaxatie.

Investering: € 13.000

Rustpuntvoorziening

Sluit aan op het project "teledistributie informatie". Dit geeft de patiënt de gelegendheid om naast de verschillende onderzoeken zich interactief te informeren.

CLOUD SYSTEEM: Deze toestellen worden in het netwerk geplaatst en dienen aangesloten te worden met het internet. De software, de content en de licentie van de players staan in de cloud.
Vanaf elke pc, smartphone of tablet met internetconnectie kan je de player aansturen en content pushen.

  • Geen software lokaal geïnstalleerd bij de klant en dus ook geen maintenance
  • Geen content lokaal bewaard bij de klant dus geen content server nodig
  • Zeer performant systeem “on the fly” aanpasbaar
  • Automatische updates en upgrades
  • Automatische backup in de cloud
  • Fair use van datamanagement en opslag

Investering : € 17.000

2014-2015

Het Qwiek play systeem is een interactief TV scherm dat door middel van intuïtieve lichaams-bewegingen bediend wordt. De gebruiker wordt uitgedaagd om op een actieve manier spellen te spelen en informatie op te vragen. De verschillende attractieve spel of informatie modules prikkelen de gebruiker spelenderwijs om individueel, of samen met anderen, oefeningen uit te voeren. De Qwiek play kan naar wens gedetailleerde statistische gegevens bijhouden over het gebruik van het systeem en het individuele gebruik. Deze gegevens kunnen voor de zorgverlener en gebruiker waardevolle inzichten verschaffen in het niveau en de voortgang.

Een basis Qwiek.play systeem bestaat uit een viertal spel modules, een informatie en foto module. Alle modules zijn op maat ontwikkeld voor het niveau van de doelgroep.

De modulaire opbouw en de Qwiek.cloud integratie, zorgt ervoor dat de Qwiek.play altijd actueel is en nooit verveelt.

€ 16.500

qwiekplayqwiekplay2

 2014

 Kindvriendelijk ziekenhuis

Hoewel het Revalidatie & MS Centrum (nog) geen kinderen als patiënt opneemt of behandelt is het toch aangewezen om stil te staan bij de vraag hoe we het centrum kindvriendelijker kunnen maken.

De veranderde patiëntenpopulatie ten gevolge van het uitbreiden van de zorglijnen coma, neurologische en locomotorische revalidatie en MS Expertisecentrum maakt dat steeds meer kinderen op bezoek komen in het Revalidatie & MS Centrum.

Om dit te kunnen realiseren zijn er verschillende materialen nodig:

Speelwandpanelen voor binnen en buiten

Educatiekoffers voor verschillende leeftijden:

De koffertjes bevatten boekjes en/of spelletjes op maat van de leeftijd van het kind en zijn erop gericht dat een volwassene en een kind hier samen mee kunnen bezig zijn.

€ 5.000

 2014-2015

Los meubilair activiteitenbegeleiding

2 Ropoxtafels voor groepswerk: hoog/laag verstelbaar in eigentijdsdesign met zelf te kiezen tafelblad en toebehoren (wielen, tassendrager,…)

2 individuele Ropoxtafels: hoog/laag om 2 computeropstellingen te maken aanpasbaar aan de beperking van de patiënt                    

20 stapelstoelen met en zonder leuning/ook voor buiten te gebruiken     

Smart TV met internetbrowser 

€ 18.000                                                         

2013

De renovatie van het cafetaria en de recreatiezaal is in volle uitvoering.

De toezegging van de VIPA-financiering heeft lang op zich laten wachten. Echter deze financiering betreft enkel het onroerende gedeelte; het roerende deel (los meubilair) moet met eigen middelen bekostigd worden.

Inmiddels heeft de directie een aanvraag ingediend bij vzw Boemerang om deze kosten op haar te nemen. De RvB moet hierover nog een beslissing nemen.

€ 52.000

2012-2015

Dierenpark

Wegens de geplande nieuwbouw zal het dierenpark worden verplaatst naar een andere locatie op de Campus. Tijdelijk worden enkele dieren afgevoerd. Een deel van het materiaal wordt herbruikt. Nieuwe stallen en een verharde toegang tot de buitenren zijn in de planning opgenomen. Rolstoelen kunnen vlotjes in en uit.

 

Dit meerjarenproject wordt begroot op  € 70.000

img20150422 09554469 2boemvzwDSC02845boemvzwDSC02844

Sinds 2005

2005

transportwagens voor maaltijden, medische toestellen, aangepaste bedden

boemvzwDSC02839

boemvzwDSC02840

€ 125.000

2006

Overdekking terras cafetaria

boemvzwDSC02837

€ 47.000

2008

Revalidatietuin

boemvzwDSC02841

boemvzwDSC02842
€ 80.000

2009

Alarm- en traceersysteem voor rolstoelen

€ 3.500

2010

Dienst vrije tijd

Een initiatief om op de Campus georganiseerd en medisch gecontroleerd aan ontspanning te doen. Hiervoor werd een parttime medewerker in dienst genomen.

Jaarlijks wordt een bedrag van € 25.000 gereserveerd.

2011

2012

Aankoop van 8 aangepaste fietsen

boemvzwingebruiknamevanhetfietspark2011169

€ 22.500

Aankoop van een weegtoestel, aanvullend bij de tilliften van “De Klimroos”.

Het is voor een aantal mensen van levensbelang dat hun gewicht (voor sommigen zelfs dagelijks!) wordt opgevolgd.

Doelstelling was dit te doen op een manier die voor de patiënten, maar ook voor het personeel comfortabel en handig is, rugsparend en zeer nauwkeurig het gewicht weergeeft.

€ 1.200

2012

Outdoor Fitness

€ 13.500

De eerste jaren (toen nog Vrienden van de MS-kliniek)

Net als nu waren toen de budgetten even ontoereikend om bouwwerken af te maken. Werkingstoelagen onvoldoende om gebouwen en inrichting te herstellen of te vervangen.

VZW Boemerang, toen nog Vrienden van de MS-kliniek, heeft in de eerste 15 jaar enkele honderdduizend euro, bijgedragen in o.a. serre, ziekenlifter, inrichting wasserette, matrassen, zitbanken, revalidatietoestellen, werkingskosten, bedpan-spoelers, renovatie liften en verwarming.

Verder een financiering van de conciërgewoning.