Boemerang- Overpelt vzw

Vrienden van MS

Adres:
boemerangstraat 2
Overpelt
3900
Mobiel:
0476 22 43 68
mail    Mail ons

seresia

Onder impuls van Gilbert ridder SERESIA, ere notaris, werd in 1988 de aanzet gegeven tot het oprichten van de vzw "Vrienden van het MS-centrum Overpelt".

In 2007 werd de vzw herdoopt naar "vzw Boemerang".

 

 msluchtfoto

 artikel kerkenleven